کوچولوی رنگین کمونی

اینجا صفحه ی دل من است ؛من ، نسترن ، که حالا مادرم ، مادر جلال الدین کوچک ، کوچولوی رنگین کمونی ، که در یکی از زیباترین روزهای خدا ، یک روز یکشنبه از آغازین ماه تابستان گرم با پاهای کوچیکش وارد دنیای ما شد تا نشانمون بده دست های کوچکش بزرگترین معجزه ی زندگی ماست.